Regenwaterbenutting

ALGEMEEN

Gemiddeld valt er per jaar in Nederland ongeveer 790 liter water op elke m2. (regen en sneeuw)
 

In een groot deel van Nederland en dus ook Flevoland gaat het regenwater samen met het vieze afvalwater in één buis. Het riool kan bij hevige regenval het regenwater niet verwerken en stort over slootjes, vijvers en kanalen. Hierdoor treedt waterverontreiniging op. De snelle afvoer van regenwater via het riool draagt ook bij aan de hoogwaterproblematiek. Regenwater krijgt niet meer de gelegenheid de bodem in te zakken: het verdwijnt via het riool en de zuiveringsinstallatie naar de kanalen en vandaar wordt het in het IJsselmeer gepompt via de gemalen bij de Flevolandse dijken. De zuiveringsinstallatie kan zo niet optimaal werken: er moet onnodig veel water worden gezuiverd. Bovendien wordt zo een heleboel relatief schoon water gezuiverd. Deze vreemde gang van zaken is één van de redenen waarom bij nieuwbouwprojecten in Flevoland steeds vaker het schone regenwater gescheiden wordt van het vuile rioolwater.
 

Dit regenwater kun je infiltreren, middels wadi’s, maar eigenlijk nog veel beter en logischer is het om dit gratis water te gebruiken. Vooral ook omdat we meer dan de helft van het dagelijks waterverbruik door de toilet en wasmachine spoelen, zie onderstaande plaatjes. Regenwater is schoon, er zit minder kalk in dan leidingwater wat beter is voor de wasmachine, auto en tuin.
 

PRODUCTEN
Alle producten hebben als basis een filter, een ondergrondse opvangtank en een Intelligent Regenwater Management (IRM®) besturingsysteem. De IRM® is het brein van het systeem, het type is afhankelijk van de grootte van de tank die weer afhankelijk is van het waterverbruik. Over het algemeen hebben de de tanks een capaciteit van 3000 liter tot 10.000 liter.